2021

INVESTOR RELATIONS

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.09.2021 r.

Informujemy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 29 września 2021 roku podjęło uchwałę w sprawie uchylenia oświadczenia założycieli o wyborze Domu Maklerskiego „Navigator” S.A. z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki oraz uchwałę o wyborze Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku Białej jako podmiotu wyznaczonego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.

Treść uchwał:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Superkami” SA z siedzibą w Warszawie uchyla oświadczenie założycieli Spółki z dnia 6 maja 2021 roku o wyborze Domu Maklerskiego „Navigator” S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”

„Działając na podstawie art. 328 par. 5 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Superkami” S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku Białej (KRS 0000008665) jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12.07.2021 r.

Informujemy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 12 lipca 2021 roku podjęło uchwałę o powołaniu Pana Damiana Szymańskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Przemysław Marmul złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Na posiedzeniu tym Nadzwyczajne Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwaliło również Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin Rady Nadzorczej.