2021

INVESTOR RELATIONS

Informujemy, że w dniu 08.06.2022 r. Rada Nadzorcza Superkami SA dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i 2022. Na biegłego rewidenta została wybrana spółka „Premium Audyt” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-102) przy ul. Czartoria 1/1, numer KRS: 0000540136.

Informujemy, że dnia 07.12.2021 r. Pan Damian Szymański złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu z dniem 12.12.2021 r.