2021

INVESTOR RELATIONS

Informujemy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 29 września 2021 roku podjęło uchwałę w sprawie uchylenia oświadczenia założycieli o wyborze Domu Maklerskiego „Navigator” S.A. z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki oraz uchwałę o wyborze Domu Maklerskiego BDM S.A. (KRS 0000008665) z siedzibą w Bielsku Białej jako podmiotu wyznaczonego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.

Regulamin i tabela opłat Domu Maklerskiego BDM SA:

Informujemy, że w akcie zawiązania Spółki Superkami SA z dnia 06.05.2021 r. założyciele, działając na podstawie art. 328, par. 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oświadczają, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki będzie Dom Maklerski NAVIGATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  (KRS nr 0000274307).