2021

INVESTOR RELATIONS

Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000,00 złotych i dzieli się na 10.000.000 akcji o nominalnej wartości 0,01 złotych każda, w całości opłaconych.