2021

INVESTOR RELATIONS

Informujemy, że w akcie zawiązania Spółki Superkami SA z dnia 06.05.2021 r. założyciele, działając na podstawie art. 3

Superkami Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 115A/11

e-mail: hello@superkami.games

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000908392, NIP: 5213933623, REGON: 389387121.

Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł